Fra høsten 2016 er Fronter ny læringsplattform

For å få tilgang til Fronter er det viktig at følgende punkter følges:

1. Aktivering av studentkonto

2. Betale semesteravgift

​3. Semesterregistrering

Viktig å huske på:
- kontroller at du er både undervisnings- og vurderingsmeldt.

For flere detaljer, se semesterregistrering


Pålogging Fronter


Studenter og ansatte ved tidligere HiNe har fortsatt tilgang til sine gamle klasserom i Moodle. Ta kontakt med universitetsbiblioteket, Nesna hvis du har problem med pålogging: ubnesna@nord.no